Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) ατόμου με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας

      Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας – Τμήμα Κτηνιατρικής με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από: 14/03/2013 έως και 26/03/2013

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΑΔΑ: ΒΕΔ27ΛΗ-Μ6Ι

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Γαΐλα
Τηλ.: 2237350719

Δεν υπάρχουν σχόλια: