Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/(5) Άτομα  κατηγορίας ΠΕ
Οικονομολόγων συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1)έτος.
Οι παραπάνω συμβάσεις θα συναφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε από τα διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3812/2009 και θα έχουν ως αντικείμενο το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG»
 
(*** Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 16/03/2013 και τελειώνει στις 26/03/2013 ***)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: