Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 προσλήψεις στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/ΕΣΠΑ 2007-2013 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι.

1 ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού
1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
1 ΥΕ Βοηθητικού ΠροσωπικούΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :  ΜΠΑΚΟΛΑ 35 (34500) ΑΛΙΒΕΡΙ  απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ υπόψιν κ Ντίκα και Ι. ΒΑΧΛΑ 14 ΚΥΜΗ (34003) απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ υπόψιν κ Διαμαντή ( τηλ επικοινωνίας 2222350033)

 Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: