Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(31) υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Σητείας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός   (31) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2013.


4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).


 Καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 5 Απριλίου  2013.

 Προκήρυξη 

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: