Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρακτική για 45.000 ανέργους έως 29 ετών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το πρόγραμμα αφορά 45.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι θα λάβουν για ένα εξάμηνο ποσό 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ προκειμένου να καταρτιστούν (για 80 ώρες) και στη συνέχεια να κάνουν την πρακτική τους άσκηση (για 500 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης με την εποπτεία του ΟΑΕΔ, ενώ θα δημιουργηθεί και Μητρώο για τους Παρόχους της Κατάρτισης και Ασκησης των νέων.
Το πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου (αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση), ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr

Τα «επίπεδα»

Το νέο πρόγραμμα θα εξελίσσεται σε τρία επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο θα δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να καταρτιστούν επαγγελματικά στον τομέα που έχουν επιλέξει, λαμβάνοντας ένα επίδομα της τάξης των 400 ευρώ.
Οι πιστοποιημένοι φορείς κατάρτισης θα γνωστοποιούν τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρουν, ώστε οι άνεργοι να επιλέγουν κάποιο από αυτά, καθώς και την επιχείρηση στην οποία θα κάνουν την πρακτική τους.
Ακολουθεί η περίοδος της πρακτικής άσκησης, που κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο απασχόλησης (π.χ. τουρισμός, αγροτοδιατροφικός τομέας, μεταποίηση, υπηρεσίες υγείας κ.λπ.) και φτάνει έως και 5 μήνες. Για το χρονικό διάστημα αυτό, το επίδομα που θα λάβουν κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 2.400 ευρώ, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των υποψηφίων.
Τέλος, στο τρίτο επίπεδο οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα αναλάβουν την πρόσληψη αυτών των νέων, για διάστημα 12 μηνών, με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα πλήρους επιδότησης εργοδοτικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις του προγράμματος που σκοπεύουν να προσλάβουν τους νεοκαταρτιζόμενους, μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.voucher.gov.gr), προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και τη μοριοδότηση που έχει θεσπίσει (κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια), θα επιλέξει όσους θα φοιτήσουν για να αποκτήσουν επιπλέον εξειδίκευση σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κατάρτισης, οι νέοι θα επιλεγούν από επιχειρήσεις οι οποίες επίσης έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα, για να περάσουν ένα διάστημα πρακτικής εκπαίδευσης σε αυτές.
Στο διάστημα αυτό οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με τις ίδιες αποδοχές που εισέπρατταν για την κατάρτισή τους και θα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση.
Παράλληλα, θα επιδοτείται η παραμονή τους στην επιχείρηση με 5 ευρώ ημερησίως, με στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών τους εισφορών προς το Ταμείο τους.
Επιδίωξη των υπευθύνων είναι η επιχείρηση, με την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης, να προσλαμβάνει τελικά τους νέους εργαζομένους και να τους εντάσσει στο μόνιμο προσωπικό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: