Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσωπικό στην Κοινωνική Προστασία Κύμης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
  Έωςτην Τρίτη, 26 Μαρτίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τρεις θέσεις εποχικού προσωπικού που προκήρυξε το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Κύμης Αλιβερίου. Οι θέσεις κατανέμονται -από μία- στις ακόλουθες τρεις ειδικότητες:
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
  • ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, και
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα παράτασης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22223 50033.

Δεν υπάρχουν σχόλια: