Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Οικονομολόγοι σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Eξήντα τέσσερις πεπειραμένους οικονομολόγους με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά ή στη μακροοικονομία, εξαετή εμπειρία και ακαδημαϊκό προφίλ αναζητά η Κομισιόν.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω διαγωνισμού που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων. Οι θέσεις εργασίας αφορούν κυρίως τις Διευθύνσεις Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
Οι υποψήφιοι οικονομολόγοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά ή στη μακροοικονομία και εξαετή προϋπηρεσία.

Προσόντα

Οι οικονομολόγοι με ειδίκευση στη μακροοικονομία (37 θέσεις) θα έχουν ως καθήκον τη διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων, προβλέψεων και επιτήρησης των προγραμμάτων προσαρμογής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη διεκδίκηση των θέσεων απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της οικονομίας. Επίσης απαραίτητο προσόν θεωρείται η εξαετής εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κυρίως σε ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα, στη δημόσια διοίκηση κ.λπ.
Οι οικονομολόγοι με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά οικονομικά (27 θέσεις) θα διεξάγουν οικονομικές αναλύσεις και εποπτεία στις χρηματοοικονομικές αγορές της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης ή εναλλακτικά τριετούς σύν επαγγελματική εμπειρία ενός έτους.Επίσης προϋπόθεση αποτελεί η εξαετής εμπειρία στην ανάλυση του χρηματοοικονομικού τομέα.

Καθήκοντα

Οι οικονομολόγοι της ΕΕ συνεργάζονται στενά με αρμοδίους στα ανώτερα κλιμάκια λήψης αποφάσεων, διεξάγουν οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις και διαμορφώνουν νέες στρατηγικές σε τομείς όπως:
 • τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αγορές
 • η οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη
 • το πανευρωπαϊκό εμπόριο
 • η δημόσια οικονομία
 • οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
 • το ενιαίο νόμισμα.
Η διαδικασία επιλογής

Αφού οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα κληθούν σε ηλεκτρονική δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όσον αφορά την κατανόηση κειμένων, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς, την κατανόηση αφηρημένων εννοιών.
Εφόσον περάσουν με επιτυχία τη δοκιμασία, θα κληθούν στη συνέχεια σε εξεταστικό κέντρο των Βρυξελλών, προκειμένου να περάσουν από προφορική παρουσίαση και δομημένη συνέντευξη (από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης) σχετικά με την ικανότητά τους:
 • να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα
 • να επικοινωνούν
 • να εργάζονται με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
 • να μαθαίνουν και να εξελίσσονται
 • να καθορίζουν προτεραιότητες και να επιδεικνύουν οργανωτικό πνεύμα
 • να προσαρμόζονται
 • να συνεργάζονται με άλλους
 • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 16 Απριλίου (στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_en.htm


 http://www.ethnos.gr

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: