Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Σωματείο Φίλων Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 7.202/1/2013 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των αναρτημένων πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Σωματείου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ημερομηνία ανάρτησης πινάκων 20-3-2013Σχετικά αρχείαΣτο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: