Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Λόγω των αναγκών που δημιουργούνται για την επάνδρωση των συνεργείων υδρομέτρησης και ελέγχου των ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, ώστε να μπορέσει ο Δήμος εγκαίρως να προβεί τόσο στην υδρομέτρηση, όσο και στον έλεγχο των παροχών και διακοπής αυτών, θα απαιτηθεί η πρόσληψη έξι (6) υδρονομέων για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2013 έως Ιανουάριος 2014 (8μηνη σύμβαση). Επίσης, επειδή ο Δήμος διαθέτει επτά (7) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων εκ των οποίων στις τρεις (3) υπάρχουν εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων, για τον έλεγχο των εισερχόμενων βυτιοφόρων και παρακράτησης του παραβόλου του Τέλους Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων, θα απαιτηθεί η πρόσληψη πέντε (5) εργατών αποχέτευσης για χρονικό διάστημα από 1-6-2013 έως 31-11-2013 (6μηνη σύμβαση). Τέλος, θα απαιτηθεί η πρόσληψη τριών (3) υδραυλικών για χρονικό διάστημα από 1-6- 2013 έως 31-1-2014 (8μηνη σύμβαση), οι οποίοι θα βοηθήσουν το υπάρχον προσωπικό του Δήμου για τη συντήρηση των δικτύων, τον καθαρισμό δεξαμενών και βανοστασίων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού 2013 της παροχής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας», καθώς αναμένεται η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και υπογραφής της σχετικής σύμβασης να ολοκληρωθεί προς το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2013.
Β) Λόγω του γεγονότος της αποστολής σχετικού εγγράφου προς τους ΟΤΑ για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2013 τον Μάρτιο και δεδομένου της χρονοβόρου της διαδικασίας από την έγκριση του προγραμματισμού μέχρι και την πρόσληψη του προσωπικού, αναμένεται το αναγκαίο  προσωπικό που θα εργαστεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας να προσληφθεί από τις 1/07/2013. Για το λόγο αυτό, οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε προσωπικό ορισμένου χρόνου για το έτος 2013 είναι οι ακόλουθες :  

ΑΠΟ 1/7/2013 ΕΩΣ 15/10/2013  (ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ)


 23 Οδηγοί (21 Απορριμματοφόρων, 2 Φορτηγών Συλλογής Ογκωδών)
 42  Συνοδοί Απορριμματοφόρων 
44 Εργάτες
 1 Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
 3 Ηλεκτρολόγοι Δικτύων
 1 Χειριστής Καλαθοφόρου 
3 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

 2 Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 2 Επόπτες Καθαριότητας 
121 ΣΥΝΟΛΟ  


ΑΠΟ 01/07/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 (ΕΞΑΜΗΝΟ)


 9 Οδηγοί Απορριμματοφόρων 
18 Συνοδοί Απορριμματοφόρων
 33 Εργάτες 
60 ΣΥΝΟΛΟ 

 
 Αρχείο Λήψη Αρχείου
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: