Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

95 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ « Tην παρούσα δεδομένη στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη το μόνιμο  προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες Καθαριότητας, του γεγονότος της αποστολής της εγκυκλίου προγραμματισμού προσλήψεων 8920/6-3-2013 προς τους ΟΤΑ για το έτος 2013 τον Μάρτιο και δεδομένου της χρονοβόρου διαδικασίας από την έγκριση του προγραμματισμού μέχρι και την πρόσληψη του προσωπικού, αναμένεται το αναγκαίο  προσωπικό που θα εργαστεί στις παραπάνω υπηρεσίες να προσληφθεί από τις 1/07/2013. Λόγω της βαθμιαίας αύξησης του τουρισμού κατά τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο  οι ανάγκες της υπηρεσίας αυτής για επιπλέον προσωπικό που θα τη στελεχώσει το συντομότερο δυνατό και θα απασχοληθεί στην αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων είναι οι ακόλουθες :

15 οδηγοί απορριμματοφόρων
 30 συνοδοί απορριμματοφόρων
 50 εργάτες. 

Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να προβούμε σε σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση από 15/04/2013 – 15/06/2013) του προαναφερόμενου προσωπικού. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ του προϋπολογισμού του έτους 2013 της παροχής υπηρεσιών Εργασίες αποκομιδής – ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, καθώς η εν λόγω παροχή υπηρεσίας  λόγω της χρονοβόρου της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και υπογραφής της σχετικής σύμβασης αναμένεται να τελεσφορήσει περί το τέλος Νοεμβρίου.¨


Αρχείο Λήψη Αρχείου

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: