Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

16 Θέσεις στο Δήμο Ερμιονίδας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  έξι  (16) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
2 μήνες
2
101
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ-CREIDER)
ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
2 μήνες
1
102
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ
2 μήνες
1
103
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
2 μήνες
1
104
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
2 μήνες
5
105
Δήμος Ερμιονίδας
Κρανίδι
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 μήνες
6Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25/4/2013 έως και 29/4/2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2754 3 60019-20.

 http://dimermionidas.blogspot.gr/2013/04/blog-post_25.html


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: