Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

18 Θέσεις στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόµων για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Πανόραµα (Απ. Σαµανίδη 21, Τ.Κ. 552 36) και συγκεκριµένα στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από 29-04-2013. µέχρι και 02-05-2013 και ώρες 9:00 - 13:00. 

 
 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: