Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 Νηπιαγωγός στο ∆ήµο Οροπεδίου Λασιθίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την   πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικού αριθµού ενός  ( 1 ) ατόµου  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Ν.Π.

 Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Ν.Π Τις εργάσιµες ηµέρες εντός πέντε (5)  ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας    στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου  δηλαδή µέχρι την Παρασκευή 26-4-2013 και ώρα 13.00 µ.µ.  

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: