Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Έως 25 Απριλίου οι αιτήσεις για 400 υγειονομικούς γιατρούς στο ΙΚΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην προσπάθειά του να ενισχύσει το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. με νευρολόγους, ψυχιάτρους και καρδιολόγους προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο όγκο εκκρεμών αιτημάτων προς εξέταση σε αυτές τις ειδικότητες, προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4038/2012.

Κατόπιν τούτου, ανακοινώνεται ότι από 10/04/2013- 25/04/2013 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ιδιωτών ιατρών των συγκεκριμένων αυτών ειδικοτήτων για ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Οι ιατροί αυτοί θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν εγκριθεί από τον Α.Σ.Ε.Π., δωδεκάμηνης διάρκειας, χωρίς δυνατότητα επιπλέον παράτασης.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάρκειας δεκαέξι ημερών (από 10/04/2013-25/04/2013), θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που έχουν καθοριστεί και θα προκύψει η λίστα των ιδιωτών ιατρών που θα ενσωματωθούν στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Η επιλογή των γιατρών θα γίνει από πενταμελή επιτροπή με βάση τη μοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν. Μεταξύ των ισοβαθμούντων θα γίνεται κλήρωση. Αρχικά θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά ειδικότητα και περιοχή και θα δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων.

Η βαθμολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής:
 • 5 μονάδες για κατόχους διδακτορικού. * 3 μονάδες για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
 • 1 μονάδα για επιστημονικές εργασίες συναφείς με την ειδικότητα που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
 • 1 μονάδα από ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
 • 1 μονάδα από συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων
 • 1 μονάδα από ερευνητικά προγράμματα.
Η τυχόν προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη, και βαθμολογείται ως εξής:
 • 3 μονάδες ανά έτος από προϋπηρεσία στο ΙΚΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού β) 1 μονάδα ανά έτος από προϋπηρεσία σε δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • 1 μονάδα ανά έτος για προϋπηρεσία σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου.
 • 1 μονάδα ανά έτος για προϋπηρεσία σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • 1 μονάδα ανά έτος από τυχόν υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου.
 • 1 μονάδα ανά δύο έτη για προϋπηρεσία σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Οσοι έχουν και εκπαιδευτικό έργο θα βαθμολογούνται επιπλέον:
 • με 2 μονάδες για μετεκπαίδευση –μετά την ειδικότητά τους- και για τουλάχιστον έξι μήνες σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού * με 2 μονάδες για μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας.
 • με 1 μονάδα για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων.
 • με 5 μονάδες αν είναι εκπαιδευτές στο αντικείμενο τους.
Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

Η σύβαση θα είναι 12μηνη και σε περίπτωση καταγγελίας της για οποιονδήποτε λόγο, το ΙΚΑ θα μπορεί να προσλάβει γιατρό από τη λίστα των επιλαχόντων.
Οι γιατροί θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά εκπαιδευτικό σεμινάριο και θα ενταχθούν στη δύναμη των ιατρών του Ειδικού Σώματος κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή (άρθρο 6 παρ.2 του Ν.3863/2010).
Η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε επτά (7) ευρώ. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Οι ως άνω αμοιβές καταβάλλονται μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ:

Πόλεις Καρδιολόγοι Νευρολόγοι Ψυχίατροι
Αθήνα 27 65 63
Θεσσαλονίκη 29 34 33
Αγρίνιο 3 5 5
Πάτρα 8 11 12
Ηράκλειο 4 5 4
Ρόδος 2 4 4
Ιωάννινα 2 4 2
Καβάλα 4 3 3
Κοζάνη 6 5 6
Βόλος 4 5 5
Λάρισα 6 5 7
Τρίκαλα 3 2 3
Αλεξανδρούπολη 2 2 3
Σύνολο 100 150 150Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: