Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(25) Υ.Ε. Υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Καβάλας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τηνεύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών
συστημάτων του Δήμου Καβάλας την αρδευτική περίοδο έτους 2013, και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καβάλας από 2-5-2013 μέχρι και τις 9-
5-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
Α)
Να είναι δημότες του Δήμου Καβάλας και να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, και
Β)
Να έχουν γραμματικές γνώσεις Δημοτικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από την έδρα της
Δημοτικής Ενότητας Καβάλας (Γραφείο Δημότη και Απασχόλησης, Κύπρου 8 Καβάλα),
καθώς και από την έδρα της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στην έδρα του Δήμου στην Καβάλα και στο
Γραφείο Δημότη και Απασχόλησης (Κύπρου 8) μέχρι καιτις 9-5-2013. 
 
 
Δ/νση: Κύπρου 10, Καβάλα
Πληροφορίες: Κων. Γερακίνης
Τηλ: 2513500115


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: