Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

47 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο Δήμος δημοσιεύει ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά ατόμων.
Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. για "«έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνο) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
Το Δημαρχείο Φιλοθέης - Ψυχικού βρίσκεται στην κοινότητα Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95.
 Διεύθυνση Προσωπικού, τηλ: 213-20.14.722,759

 Δείτε τις κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα στην Ανακοίνωση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: