Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Υδρονοµείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 29-4- 2013 έως και 8-5-2013 στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών -  Τµήµα Μητρώου & ∆ιαδικασιών Προσωπικού , τις ώρες 7:30 π.µ. - 15:00 µ.µ. 
Ο αριθµός των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής : Υδρονοµεϊς 2 άτοµα για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης . Υδρονοµείς 2 άτοµα για την ∆ηµοτική Ενότητα Φερών . Υδρονοµείς 1 άτοµα για την Τοπική Κοινότητα Μάκρης .

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: