Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη Υπεύθυνων Προβλήτας (κωδ.ΥΠΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην
Ελλάδα,επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνους Προβλήτας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στη ∆ιεύθυνση
∆ιακίνησης ∆ιυλιστηρίων, και συγκεκριμένα στα ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας. 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: