Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ To Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «-SANS- Sensitizer Activated Nanostructured Solar Cells» (Ε-1610), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η θέση αφορά συνεργάτη για τη διοικητική υποστήριξη του έργου και η απασχόληση θα είναι εννεάμηνης  διάρκειας, χωρίς δυνατότητα παράτασης.  Απαραίτητα προσόντα θα θεωρηθούν η καλή  γνώση Αγγλικής, Γερμανικής  και υπολογιστών και η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημιακής Σχολής Θετικών Επιστημών. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στις Θετικές επιστήμες και προηγούμενη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-05-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα, στο τηλέφωνο 210-6503644 και στο e-mail:
papi@chem.demokritos.gr.


 http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=859&View=18


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: