Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2013-ΦΕΚ 2/τ.Α.Σ.Ε.Π./15.03.2013)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/τ.Α.Σ.Ε.Π./15.03.2013) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αναλύονται σε εξήντα (60) θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής) και εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Οικονομικών).
Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις, χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.
Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 18 Μαΐου έως και την πάροδο της 27ης Μαΐου 2013, ημέρας Δευτέρας.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: