Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανακοίνωση για την αγορά βιβλίων Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδόθηκε η Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.52/319/61291/Γ1/07-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ09-5ΛΧ) εγκύκλιος, με την οποία ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση.
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
  1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται:       
    1. στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ 304/13-3-2003), 
    2. στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (αρ. Φ. 52/602/97278/Γ1/23-9-2005, ΦΕΚ 1376/4-10-2005, τ. Β΄ ΚΑΙ Φ. 52/82/8096/Γ1/25-1-2006, ΦΕΚ 119/02-2-2006, τ. Β΄). Η ύλη των διδακτικών σειρών και για τις δυο γλώσσες θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 
  2. Στα διδακτικά πακέτα και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.minedu.gr/home/dioikitika-eggrafa-main/58-eggrafa-protobathmias-ekpaideysis/9632-15-05-13-2014-2014.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: