Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

16 Άτομα στο Ηράκλειο και το Λασίθι

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει (Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24) στο Ηράκλειο Κρήτης (για τις ανάγκες αυτής στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24,  Τ.Κ. 71202 – Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπόψη κ. Γαλάνη Αλίκης ή κ. Γαρεφαλάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας : 2810 - 288484 & 2810 - 288394).

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: