Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

19 υποτροφίες σε φοιτητές από Ζαγορά, Σπέτσες, Υδρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Δεκαεννέα υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, προσφέρει το κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ".

Ειδικότερα, θα δοθούν πέντε υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά του Ν. Μαγνησίας, οκτώ υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες και έξι υποτροφίες σε καταγόμενους από την Υδρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται ως εξής:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ανωτάτης Εκπαίδευσης που εισήχθησαν:
Α) Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδα Β'), εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Εκθεση-Εκφραση) και σε ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ' τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011, ως ακολούθως: Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, στη Φυσική Κατεύθυνσης και στη Φυσική ΙΙ.

Β) Με το σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδα Α') εξετάζονται στα Μαθηματικά Ι και στη Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (ομάδα Α') του σχολικού έτους 2010-2011.

Γ) Στα Τμήματα των Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων εξετάζονται στην Εκτέλεση Εικαστικού Εργου από Πρότυπο και στη Νεοελληνική Γλώσσα (Εκφραση-Εκθεση), στην ύλη της Γ' τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011.

Δ) Τέλος, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, σύμφωνα με δήλωσή τους, και στη Νεοελληνική Γλώσσα (Εκφραση-Εκθεση), στην ύλη της Γ' τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2010-2011.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 200 ευρώ τον μήνα και η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Αίτηση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτουν: α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων και β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου. Παράλληλα, απαιτούνται επικυρωμένο αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης τoυ υποψηφίου από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" και διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", και βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος.


Αιτήσεις
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2013, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία θα βρείτε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.minedu.gov.gr


 http://www.ethnos.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: