Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Μηχανικοί έως 30 ετών στα ΕΛΠΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Νέο προσωπικό για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη θα προσλάβει ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ειδικότερα, ο όμιλος θα εντάξει στο δυναμικό του διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Ολοι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών.

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο & ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ενώ θα πρέπει να είναι μέλη του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου) και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.


Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων είναι ίδια με αυτά των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών. Η ουσιώδης διαφορά είναι φυσικά το πτυχίο, καθώς για τις θέσεις Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της Ελλάδας ή άλλος αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος του εξωτερικού.


Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Και σε αυτές τις θέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μέλη του ΤΕΕ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ απαραίτητα προσόντα είναι επίσης το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, η άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου) και η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.


Πληροφορίες: Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τους, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.
Η προθεσμία λήγει στις 31 Μαΐου. Πληροφορίες: http://www.helpe.gr.

 http://www.ethnos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: