Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Συνδέσμου Προστασίας & Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσ/νίκης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, o οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος
του Προέδρου σε θέματα προστασίας, περίθαλψης & διαχείρισης αδέσποτων
ζώων για την λειτουργία του Συνδέσμου.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία
του Συνδέσμου (τηλ. 2310-447995) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  την
22/5/2013, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και
να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΚΗΣ, Ταχ. Δ/νση Κυζίκου 39, ΤΚ 55133, Καλαμαριά,
Θεσ/νίκη, εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας με την ένδειξη στον
φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 718 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΠΠΑΖΑΘ».

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: