Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

27 θέσεις στο Δήμο Χαλανδρίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από 17/6/2013 έως 2/8/13  για την υλοποίηση του προγράµµατος « Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση » για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και  Νηπιαγωγείων » κατά   αριθµό και ειδικότητα : 1. ∆έκα (10) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής  2. Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Καλλιτεχνικών  Εννέα  (9 ) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Θεατρολόγων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου , Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι , απευθύνοντάς την  στο Τµήµα ∆ιαχ /σης ιδ . ∆ικαίου προσωπικού , αρµόδιος υπάλληλος  Ε. Κοροµάντζου  ( τηλ . 2132023870 ,865). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την 27 η/5/2013    έως και την 29 η/5/13.

Αρχείο  Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: