Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 Πρόσληψη στο ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής Ν.Σερρών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής . ύστερα από την υπ’ αριθ. 51/2013 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

1    Βρεφονηπιοκόµος ΤΕ9

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής (∆/νση: 27 ης Ιουνίου 1913 Αριθ 1 – Νέο Πετρίτσι Σερρών, τηλ: 2323350443), µέχρι την 31/05/2013. Αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Πανταζής Νικόλαος  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: