Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(2) Θέσεις Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης ΤΕ Ν.Πέλλας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Προκήρυξη για την πλήρωση δυο θέσεων (2) Τεχνικών Συντήρησης Έργων
Τέχνης ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως το τέλος του
2013 με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών του έργου, τις
διαθέσιμες πιστώσεις του και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η σχετική Π.Υ.Σ. για την εν
λόγω παράταση, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του
Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ .Β
ΦΑΣΗ»


Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ .Β ΦΑΣΗ», στην οδό Αριστοτέλους 16, Έδεσσα, 58200, της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. (www.tdpeae.gr) και της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), ήτοι από 28-05-2013 έως και 03-06-2013.


Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: