Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 Θέσεις στο Δήµο Τοπείρου Ν.Ξάνθης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/   Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων  για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή  πρόσκαιρων αναγκών.

3   ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την υπηρεσία ύδρευσης (Εργάτες ύδρευσης ) 

3   ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια ( Εργάτες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας ) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Τοπείρου , Εύλαλο Ξάνθης , Τ.Κ.67200 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού , αρµόδιος  κ. Αλεξιάδης Αλέξιος ( τηλ :25410-41941). H  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από Τρίτη 28-05-2013 µέχρι και Παρασκευή 31-05-2013 και ώρες 8:00 π.µ. έως   15:00 µ.µ.

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: