Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

40 προσλήψεις στο δήμο Βόλου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , συνολικά σαράντα (40) ατόμων ειδικότητας εργατών καθαριότητας ΥΕ, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δεν απαιτούνται  ειδικά τυπικά  προσόντα  (παρ. 2 άρθρο 5 Ν. 2527/1997)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.volos.gr.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122 και 24213-53115), όπου θα διατίθενται και  έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 8/5/2013 και λήγει την 14/5/2013. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες  από 07:30 έως 14:00.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: