Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(4) θέσεις στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
δυνάμει της απόφασης 387/15-5-2013 του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών, προκηρύσσονται  τέσσερις (4) θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, γραφείο Διοικήσεως) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δασαρχείου Περτουλίου.

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: