Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη 5 Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ε.Ε. στο Πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo Da Vinci 2013-2014

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υλοποιεί πρόγραμμα κινητικότητας πτυχιούχων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Leonardo da Vinci με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκηρύσσει τις παρακάτω πέντε(5) θέσεις πρακτικής άσκησης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν: 
 
Άνεργοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων
 ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ηλικίας μέχρι
28 ετών (γεννημένοι μετά τη 1/1/1985).ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 Μαΐου 2013
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 24 Μαΐου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
Οι αιτήσεις κατατίθενται/αποστέλλονται στα γραφεία τουΚΕΚ:Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» - 451 10 Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510-09141, 09131 (Μαρία Παπαδοπούλου), Fax:26510-09230, E-mail:
mpapado@uoi.gr
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Βενετσάνος Μαυρέας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διοικητική Υπεύθυνη
: Μαρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Δράσεων Κινητικότητας Leonardo Da Vinci, Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 http://dikeppee.uoi.gr/images/documents/LdV.2013_Call.applicants.pdf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: