Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη 5 θέσεων πρακτικής άσκησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί πρόγραμμα κινητικότητας πτυχιούχων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σε 5 οργανισμούς υποδοχής σε Γερμανία, Δανία, Ισπανία και Κύπρο. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2013 και η χρονική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν: 
Άνεργοι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ηλικίας μέχρι 28 ετών (γεννημένοι μετά τη 1/1/1985). 
(Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες). 

Χρηματοδότηση συμμετεχόντων: 
Η χρηματοδότηση των συμμετεχόντων καλύπτει: 
α) υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης & ταξιδιωτικά έξοδα (βάσει των ανώτατων ποσών που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, ανάλογα με την χώρα υποδοχής και την χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης) π.χ. 
3μηνο στην Κύπρο: 2.990 Ευρώ 
4μηνο στην Ισπανία: 4.236 Ευρώ 
4μηνο στη Δανία: 5.646 Ευρώ 
β) δαπάνες προετοιμασίας 
γ) ταξιδιωτική ασφάλιση 

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής: 
Η προεπιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπές συναφούς αντικειμένου μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς υποδοχής του εξωτερικού. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 1 Ιουλίου 2013 στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ: 

Οργανισμοί υποδοχής του προγράμματος: 
Χώρα -Οργανισμός υποδοχής 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
  •  Dessau Medical Center, Departments of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau 
ΔΑΝΙΑ 
  • DHI - Water, Health Environment, Horsholm 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
  • Santa Maria la Real Fundacion, Aguilar de Campoo, Palencia 
ΚΥΠΡΟΣ 
  • Exelsys Ltd, Λευκωσία 
  • Νηπιαγωγείο «Felicita», Ltd, Λευκωσία 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://dikeppee.uoi.gr/kek-current 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 Μαΐου 2013 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 24 Μαΐου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 

Οι αιτήσεις κατατίθενται/αποστέλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ: 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» - 451 10 Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 

Τηλ.: 26510-09141, 09131 (Μαρία Παπαδοπούλου) 
Fax: 26510-09230 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Καθ. Βενετσάνος Μαυρέας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Διοικητική Υπεύθυνη: 
Μαρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Δράσεων Κινητικότητας Leonardo Da Vinci, Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: