Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Θέσεις στο Δήμο Ιωαννιτών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 228/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ.  27627/6035/23-5-2013 εγκριτική   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών  στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (Δ/νση: Καπλάνη 7  2ος όροφος, τηλ: 2651361346)  έως την Τρίτη 4/6//2013, αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Καλδάνη Εριφύλη  και κ. Πανούτσος Χαρίλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα Αρχεία:
anakoinosh.pdf
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: