Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις στο Δήμο Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 2/μηνη  απασχόληση  στο Δήμο Αιγιαλείας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2190/94 και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των αναγκών πρόληψης και καθαρισμού των δασών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. 
   Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί είναι το εξής:           Οκτώ (8) Εργάτες Κήπων και δύο (2) Οδηγοί  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την περίοδο από 01/08/2013 έως 30/09/2013.

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: