Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήμο Νέας Ζίχνης Ν.Σερρών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα (Ιούνιο 2013)
Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 114/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20)  ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Νούλης Στέργιος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: