Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήμο Μεσσήνης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ο Δήμαρχος Μεσσήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση
μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούλιο του έτους 2013,
συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των
υπηρεσιών του.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία
χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού & Μισθοδοσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από 21/06/2013 έως και 28/06/2013 στο Γραφείο
Προσωπικού του Δήμου μας.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: