Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

3 Προσλήψεις στο Δήμο Άργους - Μυκηνών

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Άργους -
Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόµενη µε τον τίτλο
σπουδών που κατέχουν, την απαιτούµενη άδεια, επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας και
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο
χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο ∆ηµαρχείο
Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043, [ αρµοδία υπάλληλος κ. Ι. 
Σαλεσιώτου]. 

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: