Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

71 θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης- Εργοστάσιο Ορεστιάδας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εβδομήντα ενός ( 71 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε .

3 ΤΕ Πληροφορικής

2 ΤΕ Αυτοματισμών ΤΕΙ ( με εμπειρία )

1 ΤΕ Αυτοματισμών ΤΕΙ

3 ΤΕ Ηλεκτρολόγος

2 ΤΕ Μηχανολόγος ΤΕΙ ή ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής και Επιβλέπων Λειτουργίας Ατμοστροβίλων

3 ΤΕ Μηχανολόγος ΤΕΙ ή Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικός Συντηρητής και Επιβλέπων Λειτουργίας Ατμολεβητών

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης

2 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγος Συντηρητής και Επιβλέπων Αεροσυμπιεστών

2 ΔΕ Οξυγονοκολλητής

2 ΔΕ Χειριστής Εργαλειομηχανών

2 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος έργου -περονοφόρου οχήματος (κλαρκ)

1 ΔΕ Βοηθός χημείου

4 ΔΕ Τεχνίτες Θερμοδόμοι - Οικοδόμοι

8 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή

9 ΥΕ Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

2 ΥΕ Εργάτες Οικοδόμοι

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων pellets

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού

1 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ασβεστοκαμίνου

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Κοπτικών Μηχανών

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Εκχύλισης

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού

3 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων

3 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Συμπύκνωσης χυμού και Προθερμαντήρων

3 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων Κρυστάλλωσης ζάχαρης

1 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών

2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανών παραλαβής ΤεύτλωνΣύνδεσμος: Δεν υπάρχουν σχόλια: