Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψης ναυαγοσωστών διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο Μαραθώνος

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Δέκα πέντε (15)
(εκ των οποίων επτά (7) για πολυσύχναστες παραλίες Μαραθώνα, έξι (6) για
πολυσύχναστες παραλίες Ν.Μάκρης, ένας (1) για παραλία Γραμματικού, ένας (1) για
παραλία Βαρνάβα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: δύο (2) μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
Οινόης 6 Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας και ειδικότερα στην γραφείο Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού, αρμόδια κα Αρετή Παπαιωάννου, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, που αρχίζει
από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: