Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι
ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της
Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου.

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 3/2013


Αίτηση

Παράρτημα Ανακοίνωσης


Παράρτημα Η/Υ


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως 


και 05.07.2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: