Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Μεταφραστές ως ανεξάρτητους συνεργάτες (freelance) επιθυμεί να προσλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Μεταφραστές ως ανεξάρτητους συνεργάτες (freelance) επιθυμεί να προσλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
- Η ελληνική θα πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα τους,
- Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
- Πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλον αντίστοιχο τίτλο σπουδών στη μετάφραση ή σε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο (ξένες γλώσσες, οικονομικά κ.λπ.),
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα και να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, μεταφράζοντας κείμενα από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ανεξάρτητος συνεργάτης,
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και των εφαρμογών MS Office.
Πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν, αποτελούν επίσης ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μετάφραση, η άριστη γνώση τουλάχιστον ακόμα μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εμπειρία στη μετάφραση οικονομικών ή χρηματοοικονομικών κειμένων και εξοικείωση με τα μεταφραστικά εργαλεία SDL TRADOS MultiTerm και Translator's Workbench. Βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση freelance.translators@ecb.europa.eu, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης EL-2013-MS. Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα σε μορφή Europass.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: