Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανατρέξουν σε πληροφορίες και στοιχεία για το Πρόγραμμα στον σχετικό σύνδεσμο του ΟΑΕΔ.


Περίοδος υποβολής: Από 1/7/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: