Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ)
«Συντήρηση Τοιχογραφιών Πρωτάτου».


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι
αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία
έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο,
Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2371022060 - πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους:
2310285163 (από 03.07.2013 έως 09.07.2013), από τις
09.00πμ έως τις 14.00.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: