Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Κοινωφελής εργασία για 3.273 άτομα στη Θεσσαλονίκη από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Κοινωφελής εργασία για 3.273 άτομα στη Θεσσαλονίκη από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕΣυνολικά 3.273 άτομα πρόκειται να απασχολήσει σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλονίκη το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ως ανάδοχος φορέας. Πρόκειται για εργασία σε προγράμματα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: 1.204 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 1.062 άτομα στον Κεντρικό Τομέα της Θεσσαλονίκης, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης και 1.007 άτομα στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 
- να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
- να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17/08/2012 έως και 27/08/2012. Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας αφορούν:
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Διακοσίων Tεσσάρων (1.204) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στον Κεντρικό Τομέα της Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Θεσσαλονίκης: 1.033, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 20, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης: 30, ΜΚΟ Άρσις: 50, ΜΚΟ Καλλιστώ: 6 , Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θεσσαλονίκης (ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ.): 65.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αισώπου 24 & Προμηθέως / Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη υπόψη κας Σιώμου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 385810 -14) (ΚΟΧ για Κεντρικό Τομέα Θεσσαλονίκης)
Κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών θα λειτουργεί γραφείο υποστήριξης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης: Βας. Γεωργίου Α' 1 Αίθουσα Νερού στο Ισόγειο τηλ: 2310 877777.
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Εξήντα Δύο (1.062) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:  Δήμος Νεάπολης - Συκεών: 200, Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 150, Δήμος Καλαμαριάς: 55, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: 300, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη: 20, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με ΑναπηρίαΘεσσαλονίκης: 15, Δήμος Παύλου Μελά: 180, Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης: 15, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος: 15, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 70, Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – Εργάνη: 12, ΜΚΟ Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 30.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην έξης  διεύθυνση:
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αισώπου 24 & Προμηθέως / Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη υπόψη κας Σιώμου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 385810 -14) (ΚΟΧ για Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης)
Κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών θα λειτουργούν  γραφεία υποστήριξης και στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας: Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Φοίνικας Τηλ: 2310489247 κος Δεμίρης
2. Δήμος Νεάπολης – Συκεών:
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου: Συμβουλευτικός Σταθμός  Αγίου Παύλου, (Ηπείρου 9-11, στο δημοτικό κατάστημα) τηλ. 2313 300 206,  ώρες 8:00πμ-16:00μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης: Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125) τηλ. 2310 671 100 εσωτ. 123, 127, 129, 199,  ώρες 8:00πμ-21:00μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Συκεών Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, στο ισόγειο του δημαρχείου),   τηλ.  2313 313 151 & 117, 162 & 164 & 153, ώρες 8:00πμ-21:00μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων (δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Ειρήνης 19) τηλ. 2313 502 226, ώρες 8:00πμ-16:00μμ
3. Δήμος Καλαμαριάς: Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρα  Τ.Κ. 55 132 Ισόγειο Γραφείο απέναντι από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τηλ. 2313314125), ώρες εξυπηρέτησης 9.30 – 14:00
4. Δήμος Πυλαία – Χορτιάτη: Στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, τηλ. 2313301007
5. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων Δήμους Αμπελόκηπων – Μενεμένης: Βύρωνος και Κένεντυ γωνία  Αμπελόκηποι 2310 729177
6. Δήμος Παύλου Μελά: Δημαρχείο Παύλου Μελά στο Ισόγειο:  Καραολή και Δημητρίου 1   Σταυρούπολη,  τηλ: 2313 302827,   2310 302828 και 2310 302860, ώρες εξυπηρέτησης 08:00 – 13:00
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Επτά (1.007) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Ωραιοκάστρου: 150, Δήμος Δέλτα: 120, Δήμος Λαγκαδά: 140, Δήμος Θέρμης: 140, Δήμος Βόλβης: 50, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης: 45, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης: 30, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης: 15, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά: 10, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά: 15, Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας Λαγκαδά: 15, Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης: 40, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ‘Ο Άγιος Παντελεήμων’: 20, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος: 10, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα: 10, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χαλκηδόνος: 96, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης: 12, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης: 30, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 18, Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – Εργάνη: 10, ΜΚΟ Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 15, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: 10, Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης: 6.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αισώπου 24 & Προμηθέως / Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη υπόψη κας Σιώμου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 385810 -14) (ΚΟΧ για Υπόλοιπο ΠΕ Θεσσαλονίκης).
Κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών θα λειτουργούν γραφεία υποστήριξης και στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού: Γραφεία του Φορέα στη Χαλάστρα. τηλ: 2310794811 8:00-15:00 κα Κλαπάνη
2. Δήμος Χαλκηδόνος: Εθν. Αντίστασης 36-38 57100 Κουφάλια.
- Στο Δημαρχείο του Δήμου Χαλκηδόνος (στον 1ο όροφο). Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2391330159 και 2391330101, Κα Γαντά Όλγα
- Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Χαλκηδόνας, (στον 2ο όροφο). Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 57007, Τηλ. επικοινωνίας: 2391330227,Κα Νεραντζακη Εφη
- Στο Κοινοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Γέφυρας (στον 1ο όροφο στο Γραφείο Διασύνδεσης) Δημοκρατίας 25, Τ.Κ. 57011, Τηλ. επικοινωνίας: 2310715971,Κα Δαλόγλου Δήμητρα
- Στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Αθανασίου (στον 1ο όροφο) Ρήγα Φεραίου 78, Τ.Κ 57003 Τηλ. επικοινωνίας: 2313300173,Κο Χατζόπουλο Κωνσταντίνο
3. Δήμος Δέλτα: Δημαρχείο του Δήμου στη Σίνδο, Νικ. Πλαστήρα 13, 57400, τηλ 2310794811 και 2310796570
4. Δήμος Λαγκαδά: Δημαρχείο Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου 2 ΤΚ: 57200 2ος όροφος τηλ. 2394330264
5. ΟΠΑΠ Βόλβης: Δημοτικό κατάστημα Νέων Βρασνών στην Πλατεία στον 1ο όροφο. τηλ. 23970 - 21733 και 23970-21727 κα Βέντα και κα Χαiδαρη
6. Δήμος Βόλβης:
- Για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου στο Δημοτικό Κατάστημα Βρασνών τηλ. 2397022308
- Για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Απολλωνίας τηλ. 2393330001
- Για τη Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Αρέθουσας τηλ. 2395330030
- Για τη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας στο Δημοτικό Κατάστημα Προφήτη τηλ. 2393330117
- Για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαδύτου τηλ. 2397330100
- Για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας στο Δημαρχείο Σταυρού τηλ. 2397330200
7. Δήμος Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639
8. ΔΕΥΑ Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639
9. ΔΕΠΑ Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639
10. Δήμος Ωραιοκάστρου: Στα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας και Μυγδονίας, στα πρώην Δημαρχεία Λητής και Πεντάλοφου και στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. τηλ: στη γραμμή του πολίτη χωρίς χρέωση 800-11-57013 και στα: 2313304074 – 4064
11. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης : Σωκράτη Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, τηλ: 23940 24553, fax: 2394024553 email: foreaskv@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: