Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

61 εποχικοί υπάλληλοι σε Θράκη - Μακεδονία

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Με 61 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν πέντε δήμοι της Μακεδονίας - Θράκης και τρεις ακόμα δήμοι στην υπόλοιπη χώρα.
Οι θέσεις -στην πλειονότητά τους- αφορούν αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα επιλεγούν για τεχνικά και βοηθητικά καθήκοντα, αλλά και υπηρεσίες πυροπροστασίας.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις και θα εργαστεί σε κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, παιδικοί σταθμοί και πυροπροστασία

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων έχουν ήδη καθοριστεί και οι υποψήφιοι μπορούν να τις καταθέτουν -κατά περίπτωση- το αργότερο έως τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου. Οι διαγωνισμοί που «τρέχουν» είναι οι ακόλουθοι:

Δήμος Ξάνθης
Είκοσι εποχικοί θα προσληφθούν, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 8 Ιουλίου. Το προσωπικό θα προσληφθεί με οκτάμηνες συμβάσεις και θα στελεχώσει τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών (15 θέσεις), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (τέσσερις θέσεις) και ΔΕ Οδηγού Λεωφορείου (μία θέση). Πληροφορίες: 25410 28398.

Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Δέκα προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν, για τις οποίες αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 8 Ιουλίου. Οι θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (επτά θέσεις) και ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (τρεις θέσεις). Το προσωπικό θα απασχοληθεί με οκτάμηνες συμβάσεις. Πληροφορίες: 23213 52623.

Δήμος Αριστοτέλη
Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, λήγει η προθεσμία για τέσσερις θέσεις στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Θα προσληφθούν ένας Χειριστής Διαμορφωτή Γαιών Γκρέιντερ, ένας Χειριστής Ελαστικοφόρου Φορτωτή JCB και ένας Ηλεκτρολόγος, όλοι κατηγορίας ΔΕ, με οκτάμηνες συμβάσεις. Πληροφορίες: 23773 50006.

Δήμος Βισαλτίας
Δώδεκα θέσεις Εργατών Καθαριότητας ΥΕ προκηρύχθηκαν με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 8 Ιουλίου. Πληροφορίες: 23220 20316.

Δήμος Αρταίων
Την ίδια ημερομηνία (8 Ιουλίου) λήγει η προθεσμία για 15 θέσεις στον Δήμο Αρταίων. Οι θέσεις αφορούν 13 Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ, έναν Χειριστή Εκσκαφέα Φορτωτή ΔΕ και έναν Οδηγό αυτοκινήτων Καθαριότητας ΔΕ. Ο χρόνος απασχόλησης θα διαρκέσει οκτώ μήνες. Πληροφορίες: 26813 62212.

Λοιποί Δήμοι

Δήμος Ζακύνθου
Εως τις 8 Ιουλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τρεις θέσεις στη Ζάκυνθο. Οι θέσεις αφορούν έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ, ένας Κοινωνιολόγο ΠΕ και έναν Ψυχολόγο, επίσης ΠΕ, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών. Πληροφορίες: 26953 61344.

Δήμος Σπάρτης
Εως τις 9 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τέσσερις θέσεις Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ. Το προσωπικό θα εργαστεί για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Πληροφορίες: 27313 61225.


 http://www.ethnos.gr

 

14 Άτομα στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ ένου
χρόνου,συνολικά δεκατεσσάρων(14) ατό ων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
 χαρακτήρα του Δ ή μου Νέας Ιωνίας

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει στις 9 Ιουλίου 2013 και λήγει στις 18 Ιουλίου.


 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

17 Άτομα στο Δήμο Λέσβου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 164/2013 απόφαση 
του Δ.Σ (ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΛΦ-ΨΕΣ) η οποία εγκρίθηκε
 με την αριθμ. πρωτ. 22829/2384/2-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:ΒΛ460ΟΡ1Ι-
Κ87) ανακοινώνει ότι θα προσλάβειπροσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
 δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμούδέκα επτά (17) ατόμων, προς 
αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών–προς 
εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων 
και προς διαφύλαξη των αρδευτικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Λέσβου, ήτοι μέχρι και Τετάρτη 10-7-2013


 Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .


 

1 Πρόσληψη στο Δήμο Ψαρών Χίου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ψαρών Χίου, που εδρεύει στα Ψαρά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας : ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ Τ.Κ.82104 και ειδικότερα απευθύνοντάς την 
στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπόψιν κ.Ν. ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ (τηλ. επικοινωνίας: 2274350117)
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 Αρχείο Λήψη Αρχείου 

Διάφορες θέσεις εργασίας 05/07/2013

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Διάφορες θέσεις εργασίας 05/07/201305/07/2013 Ιατρός στην Κατασκήνωση των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής
05/07/2013 Αρχαιολόγος στη 16η ΕΒΑ στην Καβάλα
05/07/2013 Αρχαιολόγος στη 16η ΕΒΑ
05/07/2013 Conference Interpreters in EU Institutions
05/07/2013 Οικονομολόγος σε Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βόλβης στην Ασπροβάλτα
05/07/2013 Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
05/07/2013 Εισηγητές στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Λάρισας
05/07/2013 Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος, στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας- Ισμαρίδας
04/07/2013 Προσωπικό Διοικητικού - Οικονομικού στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
04/07/2013 Δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
04/07/2013 Συγκοινωνιολόγος στις Σέρρες
04/07/2013 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης
04/07/2013 Μοριακός Βιολόγος στο ΔΠΘ
04/07/2013 Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης από Τεχνική Εταιρία
04/07/2013 Δασολόγοι στο ΔΠΘ στην Ορεστιάδα
04/07/2013 Exothermia - Senior Software Engineer
04/07/2013 IBM Consulting Graduate Program
04/07/2013 Εθνική Ασφαλιστική
04/07/2013 Διδακτικό Προσωπικό στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού


 

Υποχρεωτική εξάμηνη θητεία στα σύνορα για όλους

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Υποχρεωτική εξάμηνη θητεία στα σύνορα για όλους ζήτησε από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Σύμφωνα με το «Έθνος» κλείνουν τα «παράθυρα» μέσω των οποίων όσοι είχαν «μέσον» απέφευγαν την παραμεθόριο και έκαναν όλη τη θητεία τους στα σπίτια τους.

Η στρατιωτική ηγεσία εξέπεμψε SOS, υπογραμμίζοντας στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, νέο υπουργό Αμυνας, ότι έχει παραγίνει το κακό με αυτούς που βάζουν πολιτικό μέσο και διανύουν ολόκληρη τη θητεία τους στην Αθήνα.

Το Πεντάγωνο έχει «φρακάρει» από στρατιώτες, οι περισσότεροι δεν πάνε ούτε για μία μέρα στην παραμεθόριο. Από το Κέντρο Νεοσυλλέκτων κατευθείαν τοποθετούνται στο Γενικό Επιτελείο ή σε άλλες μονάδες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης.

Ο νέος υπουργός Αμυνας διευκρίνισε στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων ότι οι «κατ' εξαίρεση» μεταθέσεις θα πρέπει να γίνονται με φειδώ και με άκρως αυστηρά κοινωνικά - οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια και πάντα με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων από κρατικούς φορείς.

Επί της ουσίας ο κ. Αβραμόπουλος επανέρχεται στο «δόγμα» Αρσένη για υποχρεωτική θητεία στα σύνορα που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί ακριβώς πριν από είκοσι χρόνια.

Το μέτρο της υποχρεωτικής θητείας στα σύνορα τηρήθηκε ικανοποιητικά επί μία δεκαετία. Αρχισε να χαλαρώνει το 2004 από τη ΝΔ, με αποτέλεσμα εν έτει 2013 η κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου και χιλιάδες οι νέοι που υπηρετούν ολόκληρη τη θητεία τους στα αστικά κέντρα, κυρίως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

 http://www.newsbeast.gr/


 

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ́, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ́ Τ.Θ. 3230, Τ.Κ. 22200, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ–Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους υπόψιν κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ, κ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ& κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ,(τηλ.επικοινωνίας:27910-25158-9,εσωτ. 31129,31110). 
 
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013


Αίτηση


ΠαράρτημαΥποβολή αιτήσεων από 05.07.2013 έως και 15.07.2013
Πληροφορίες: Μ. Παναγιωτοπούλου Μαρία τηλ. 27910 25158-9 εσ. 31129
                     Γ. ΤΟυρνικιώτη & Κ. Δημοπούλου τηλ. 27910 25158-9 εσ. 31110


 

(2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας)

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «SUSANA - Computational Fluid Dynamics (CFD) model evaluation protocol for safety analysis of hydrogen and fuel cell technologies» και «FOAMBUILD – Functional Adaptive nano-Materials and technologies for energy efficient BUILDings» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Δίπλωμα θετικής κατεύθυνσης
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα υπολογιστικής ρευστομηχανικής
- Ερευνητική εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης έκλυσης, διασποράς/καύσης υδρογόνου με μοντέλα υπολογιστικής  ρευστομηχανικής (CFD) (έργο SUSANA)
- Ερευνητική εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης διφασικών ροών με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής (έργο FOAMBUILD)
- Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ σε γλώσσα F90

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-7-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αλέξανδρο Βενετσάνο, στο τηλέφωνο 210-6503402 και στο e-mail: venets@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.


 http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=887&View=18

 

(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων)

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Εργαστήριο Αισθητήρων του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSNIFFER – FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identiFying harmFul substances in frEsh pRoduce» (Ε-1725), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση πτυχιούχου ΤΕΙ τμήματος Ηλεκτρονικής ή συναφούς αντικειμένου με εμπειρία στο προγραμματισμό μικροελεγκτών, στη σχεδίαση και υλοποίηση τυπωμένων κυκλωμάτων, στη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες και την αποστολή δεδομένων μέσω ασυρμάτου δικτύου, στην ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα λογισμικού LabView, καθώς και στη σχεδίαση και κατασκευή αντικειμένων με τρισδιάστατο εκτυπωτή.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 210-6503265 και στο e-mail: raptis@imel.demokritos.gr


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1725) και ο αρμόδιος για πληροφορίες. http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=891&View=18

 

8 Άτομα στο ∆ΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων: έξι (6) ατόμων ειδικότητας εργατών γενικώνκαθηκόντων ΥΕ
ενός (1) ατόμου ειδικότητας Οδηγών ∆Ε και ενός (1) ατόμου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων «Εσκαφέα» με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτεαυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,μέσα σε προθεσμία 
επτά (7) ημερών
από 04-07-2013 έως και 10-07-2013, στα γραφεία του ∆ήμου 
 Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες 
(Γραφείο Προσωπικού)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164 
και 2664-0-22213)

 Αρχείο Λήψη Αρχείου