Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υποτροφίες από το κληροδότημα «Χ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» σε φοιτητές του ΕΜΠ

Υποτροφίες από το κληροδότημα «Χ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» σε φοιτητές του ΕΜΠΗ Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι το κληροδότημα «Χ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εισήχθησαν το 2012 με τα εξής κριτήρια: 

Να κατάγονται από Ελληνικά Νησιά
Να είναι αγόρια
Να είναι οικονομικά αδύναμοι
Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλουν στο:
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, Πολυτεχνειούπολη-Ζωγράφου,
Τηλ. 210 –7721927
Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, οικονομικού έτους 2012
Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, οικονομικού έτους 2012 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι "δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία"
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εφόσον υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία εκτός από το ΙΚΥ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: