Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

24 υπάλληλοι για κοινωνικές δομές σε Αγ. Αναργύρους - Καματερό και Φυλή

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Κοινωνικές δομές θα συσταθούν στους Δήμους Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Φυλής, μέσω του Κοινωνικού Δικτύου Αλληλεγγύης «Νόστος», στις οποίες θα απορροφηθούν 24 άνεργοι.

Ειδικότερα, για τη σύσταση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προσληφθούν πέντε εποχικοί, εκ των οποίων τρία Στελέχη Τροφοδοσίας ΔΕ, ένας Διοικητικός υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ.
Επτά θέσεις κατανέμονται στη Δομή Παροχής Συσσιτίων, από τις οποίες τρεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων, δύο στην ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας και από μία στις ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.
Oσο για τις τρεις θέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, δύο κατανέμονται στην ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιών και μία στην ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ενώ στον Δημοτικό Λαχανόκηπο θα προσληφθούν ένας Γεωπόνος ΠΕ, ένας Επιστάτης Λαχανόκηπου ΔΕ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ.
Τέσσερις προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας Χρόνου. Πρόκειται για δύο Διοικητικούς υπάλληλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, έναν πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής και έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ. Οι δύο θέσεις που κατανέμονται στο Γραφείο Διαμεσολάβησης αφορούν Κοινωνικούς Λειτουργούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Για το σύνολο των θέσεων, ο χρόνος απασχόλησης εκτείνεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Εξαιρούνται οι θέσεις στο Γραφείο Διαμεσολάβησης για τις οποίες το προσωπικό θα απασχοληθεί για 24 μήνες.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 29 Δεκεμβρίου, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Μετσόβου 30 & Νοταρά 45, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα, απευθύνοντάς τις στην Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 5231966.

 http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: