Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Εποχικό προσωπικό σε διάφοροι φορείς του Δημοσίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Εποχικό προσωπικό ζητούν διάφοροι φορείς του Δημοσίου, μέσω προκήρυξης την οποία εξέδωσαν. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πληροφορηθούν την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Δήμος Παγγαίου

* 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου (Μέχρι 31.8.2013)
* 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου (Μέχρι 31.8.2013)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων (Μέχρι 31.8.2013)
* 6 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών - καθαριότητας (Μέχρι 31.8.2013)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ
* 2 με Πτυχίο σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΕΙ, TEI ή IEK
* 1 με Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου
* 1 με Πτυχίο Σχολής Φωτογραφίας ή Γραφιστικής, ή αρχαιολογίας, ή αποδεδειγμένη εμπειρία ως φωτογράφος
Αιτήσεις μέχρι 1.2.2013.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

* 8 με Πτυχίο Αρχαιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 1.2.2013.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αττική)

* 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
* 1 Τεχνολόγος Τροφίμων
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
* 1 Μηχανικός Δομικών Έργων
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 2 ΤΕΦΑΑ ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή ισοδύναμου
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 3 Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς
* 1 Γεωπληροφορικής
* 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ
* 2 Φωτοερμηνέιας - Τηλεπισκόπησης
* 1 άτομο για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 4 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Η/Υ
* 1 Ψηφιακών Συστημάτων
* 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ ή Πήροφορικής ή συναφούς
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 1 με διδακτορικό σε εφαρμογές Μηχανολογίας
* 1 για τεχνική υποστήριξη Ναυπηγικών Έργων
Αιτήσεις προσεχώς.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* 1 Ηλεκτρονικός Μηχανικός
* 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Αιτήσεις προσεχώς.

Κέντρο Αθηνά (Αθήνα)

* 1 για Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Αιτήσεις προσεχώς.

Πανεπιστήμιο Πατρών

* 1 με Πτυχίο Χημείας, ή Πτυχίο από Τμήμα Επιστήμης Υλικών (ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) ή Πτυχίο Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 8.2.2013.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (3 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 31.1.2013.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

* 1 με Πτυχίο Χημείας ή Χημικής Μηχανικής
Αιτήσεις μέχρι 31.1.2013.

http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: