Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ενα στέλεχος Πληροφορικής θα προσλάβει το Διεθνές Πανεπιστήμιο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ενα στέλεχος Πληροφορικής θα προσλάβει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, άριστη γνώση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Drupal, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) αλλά και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε περιβάλλον Drupal στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμη, η θέση προϋποθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία: α) διαδικτυακού προγραμματισμού και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών βάσεων και β) ανάλυσης και σχεδιασμού Συστημάτων Λογισμικού και διαχείρισης Συστημάτων Βάσεως Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων.
Προθεσμία & πληροφορίες
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε., 14 χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιά, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310-807572.

Δεν υπάρχουν σχόλια: